THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN - MCU SONY PCS-VCSH24

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN - MCU SONY PCS-VCSH24

 • Mã hàng: PCS-VCSH24
 • Trạng thái: Bình thường
 • Tách thành 16 khung trên màn hình hiển thị
 • Tích hợp tính năng Gate Keeper
 • Hiển thị tên các thiết bị đầu cuối
 • Thiết lập lịch họp theo lịch trình (một lần, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng)
 • Chia sẻ Phonebook cho hàng loạt thiết bị đầu cuối
 • Kiểm soát– phân chia quyền trong cuộc họp
 • Cài đặt điều khiển thông qua giao diện Web
 • Mã hóa H235 AES
 • Giao diện trực quan dễ sử dụng
Bình luận
Thông tin chi tiết về sản phẩm

- Dòng sản phẩm PCS-VCS được thiết kế để được dễ dàng cài đặt trong một máy chủ để quản lý các dịch vụ kết nối đa điểm với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao giữa các hệ thống hội nghị truyền hình của Sony như PCS-XG80, PCS-XG55, PCS-XL55,PCS-XA80,PCS-XA55, PCS-G60... Người dùng có thể lựa chọn gói sản phẩm SD Standard Definition hoặc là HD (High Definition)
-
Thiết bị điều khiển đa điểm lên đến 24 điểm
Độ phân giải: 1080i, 1080p, 720p, w432p, WCIF, 4CIF, QCIF
Âm thanh: G.711, G.722, MPEG-4 AAC
Kết nối đa điểm: Lên đến 24 điểm
Tách thành 16 khung trên màn hình hiển thị
Tích hợp tính năng Gate Keeper
Hiển thị tên các thiết bị đầu cuối
Thiết lập lịch họp theo lịch trình (một lần, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng)
Chia sẻ Phonebook cho hàng loạt thiết bị đầu cuối
Kiểm soát – phân chia quyền trong cuộc họp
Cài đặt điều khiển thông qua giao diện Web
Mã hóa H235 AES
Giao diện trực quan dễ sử dụng


13226|13218|13217|13216|13215|13214