MCU POLYCOM RMX 4000

MCU POLYCOM RMX 4000

  • Mã hàng: RMX 4000
  • Trạng thái: Bình thường
  • Là dòng MCU hỗ trợ tối đa cho HNTH đa điểm của Polycom
  • Hỗ trợ chuẩn Video: H.261, H.263 (H.263++), H.264
  • Hỗ trợ HD1080p/30 fps,720p/60fps ở chế độ continuous presence (CP)
  • Hỗ trợ băng thông cuộc gọi từ 64 kbps to 6 Mbps .
  • Điều khiển tối đa 120 điểm HD ở chế độ (CP)
  • Điều khiển 240 điểm đầu cuối Standard Defnition (SD)
  • Hỗ trợ 360 điểm đầu cuối ở độ phân giải CIF
  • Hỗ trợ 1440 điểm VoIP /400 PSTN
Bình luận
Hình ảnh
15768|15725|15721|15529