TRUNG TÂM BÁO CHÁY 4 ZONE HCA-4

TRUNG TÂM BÁO CHÁY 4 ZONE HCA-4

 • Mã hàng: HCA-4
 • Trạng thái: Hàng mới
 • Nguồn cung cấp: 120VAC (50hz/60hz) or 220VAC (50hz/60hz)
 • Điện áp làm việc, dòng cung cấp :24V 3 Amps
 • Cầu chì nguồn chính: 1.6 Amp 250V
 • Kích thước :385mm(W) x 310mm(H) x 92mm(D)
 • Cân nặng: 11.5 lbs.
 • Màu sắc: Red
 • Vật liệu 1.2mm mild steel
 • Kích cở accqui tối đa 7Ah 12V (2 /tủ)
 • Tiếp điểm Fault 30VDC 1 Amp
 • Tiếp điểm Local Fire 30VDC 1 Amp
 • Tiếp điểm Fire 30VDC 1 Amp
 • Dòng ngõ ra NAC 0.5A mỗi ngõ (tối đa 1.6A cho tất cả các ngõ)
 • Dòng ngõ vào zone 1.6mA
 • Điện trở cuối đường dây zone 6K8 5%
 • Điện trở cuối đường dây chuông 10K 5%
 • Dòng tĩnh HCV-4: 0.075Amp
 • Dòng báo động HCV-4: 0.21Amp
 • Kích cỡ dây cáp nối vào tủ 2.5 mm per terminal
 • Độ ẩm làm việc 95% (không ngưng tụ)
 • Nhiệt đô làm việc -5 ° C to +50 ° C
Bình luận
15726|15723|15595|15589|15588|15399|15205|15733|15731