EVERNET GLASS DOUBLE DOOR HOLDER

EVERNET GLASS DOUBLE DOOR HOLDER

  • Mã hàng: DOUBLE DOOR HOLDER
  • Trạng thái: Còn hàng
  • Dùng để lắp cửa kính đôi
  • Evernet Holder Glass (gá khóa) dùng để giữ chốt khóa.
  • Đồng thời dùng để tích hợp chế độ đóng cửa tự động của khóa cửa kính
Bình luận